י"ג כסלו התש"פ

Daily Minyanim

‎זמניםתפלה
Daily: 7:00/8:00שחרית
Daily: 1:30 & 15 mins before Shkiah (followed by מעריב)מנחה
Daily: 8:30מעריב
Download Summer 5776 Shabbos Zmanim As PDF